Paul Lindo fra Congress WBN og Kingdom Community Nettwork i London.

Han forkynner og underviser om å vandre veien til åndelig modenhet for å forberede oss til endetiden, til den personlig standard som Jesus ønsker å finne i Sin Brud.

Opptaket er fra Menigheten 24/7, gudstjenesten 19. juni 2016.