Det har ved flere anledninger, de siste årene, kommet flere forutsigelser, som omhandler alvorlige fremtidige hendelser i Norge.

Noen har gått ut på at en tsunami skulle velte inn over Vestlandet, ved et meteornedfall i Nordsjøen. Denne ble også tids- angitt til å skulle skje for noen få år tilbake. Profetier om at Russland skal invadere Norge har vi hørt mange forutsi gjennom forrige århundre og de har kommet opp igjen i den siste tiden, med også en tidsangivelse når dette skal skje.

Paulus legger en klar veiledning i 1Kor14:1 at en personlig eller en profeti til menigheten skal være oppmuntrende, formanende (løfte frem) eller trøstende. Jeg tror også dette skal legges til grunn for nytestamentlig profetisk tjeneste og profetier som omhandler begivenheter/hendelser for nasjonen. I Habakkuk 2:1-4 ser vi også at profetier skal være motiverende slik at vi kan løpe av sted ved de ord som vi har fått.

Vi er selvfølgelig svært klar over at Norge trenger omvendelse og en kursendring. En profetisk tjeneste for nasjonen må være en klar, kompromissløs og skarp røst. Allikevel er det så nødvendig at denne må stå i samsvar med Jesu Kristi forsoningsverk og Guds ubetingede nåde. Sannheten kan ikke stå alene men må stå sammen med nåden.

Det som vi i den profetiske tjenesten «Brølende lam» mener, er at alvorlige profetiske forutsigelser som omhandler nasjonen, bedømmes og prøves på Skriftene og sammen med andre profetiske tjenester sjekker om den er i tråd med hva Herren har åpenbart til dem.

Ved gudstjenesten 18. januar formidlet Per Ivar en retningslinje ut i fra Skriftene hvorledes man framsier budskap og også hva som kan være en spådom og ikke en profeti.