Jesaja 48:3 «De første ting fra lang tid tilbake har Jeg kunngjort. De gikk ut av Min munn, og Jeg gjorde dem kjent. Brått satte Jeg dem i verk, og de gikk i oppfyllelse.»

Det kommende tiåret som vi er på vei inn i, er "munnens tiår", dette med hva og hvordan vi bruker munnen vår - å kalle fram og sette navn på, å erklære og komme inn i en enda større nåde.