The prophetic voice: Table talk between Scott Webster and Per Ivar Winnæss

Scott Webster from Congress-WBN is guest in this English episode of "Den Profetiske Røst".

Since the role of the apostolic ministry has globally come into its fully functionality, the other role of the ministerial gifts will be redefined to lead the saints into a higher level of maturity:

Apostle Pauls letter to the Ephesians 4:12 «…for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.»

Per Ivar Winnæss is founder of Roaring Lamb prophetic ministry, located in Norway, close to Drammen. 

Den Profetiske Røst 23: Jesus Kristus - Den Eneste veien til frelse

Jesus Kristus er den eneste veien til frelse, og den eneste veien til himmelen.

"Jeg er så takknemlig for at jeg har Guds Ord. Uten dette Ordet har jeg ingen ting av det som har med Gud å gjøre. Denne Boken beskriver Veien til Himmelen. Dette er boken som viser meg at uten Jesus så går jeg fortapt."

Per Ivar Winnæss er pastor for Menigheten 24/7, og forkynner ved Gudstjenesten.