Erling Thu: De Profetiske disipliner

I dette seminaret underviser Erling og Solveig Thu om de åndelige og profetiske  disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

De profetiske disipliner er er seminar holdt av Erling og Solveig Thu, ved Utrustningssenteret 24/7 i september 2015. 

Erling Thu er en av våre åndelige høvdinger i vår tid og en av lederne i Kristent Nettverk i Bergen.

Se opptakene fra undervisningene