Erling Thu: Handbok for eit profetisk liv

«De profetiske disipliner» er en seminarserie av Erling og Solveig Thu.

I dette seminaret underviser Erling og Solveig om de åndelige og profetiske disipliner ut i fra den første av de fem profetskolene vi finner i det gamle testamentet; Gilgal, og hva denne kan lære oss om den nytestametlige profetiske tjenesten.

Erling Thu er en av lederne i Kristent Nettverk i Bergen, og en av våre åndelige høvdinger i vår tid. Han har skrevet boken «Handbok for eit profetisk liv» utgitt på forlaget «Folk Bibelskole», som undervisningen er hentet fra.