9. Per Ivar Winnæss: Det profetiske kallet til Norden og nasjonene admin

Men denne sesjonen ledet Per Ivar Winnæss og kalte til innvielse og forløsning av menneskers kall til Norge, norden og nasjonene.

8. Sharon Stone: Om den profetiske tjenesten i Norge og Norden admin

Dr. Sharon Stone deler sitt hjerte og tanker om den profetiske tjenesten i Norge og Norden.

5. Sharon Stone: Personlig profetisk betjening admin

Denne sesjonen er en personlig profetisk betjening, samt et personlig vitnesbyrd om hva det profetiske ordet har berørt i hennes liv.

4. Sharon Stone: Å kalle profetene ut av hulene admin

I denne sesjonen snakker Sharon Stone om at det er to grunner til at profetene søker inn til sine gjemmesteder. Den ene grunnen er at Gud tar dem til side for å beskytte dem for en tid. Den andre grunnen er at de flykter fra sitt kall og tjeneste.