Tema for konferansen var «Å krysse over for å innta Guds løfte til deg».

Apostolisk Profetisk Konferanse 2017 med Tom og Jane Hamon fra Christian International i Florida.