Sesjon #7: Aktivering og trening i profetisk evangeliserende betjening.

En av de sterke sidene ved Christian International er å forløse mennesker i profetisk nådegave, og trene dem i en sunn profetisk tjeneste. Grunnleggeren av Christian International Bill Hamon regnes som far til den moderne profetiske bevegelse.