Sesjon #6 med Tom Hamon: Å overvinne frykten for "det nye".

Gud kaller oss til å komme ut fra det gamle, og stige inn i det nye. Men i det vi stiger inn i det nye, kan vi bli overveldet av utfordringer og motstand, og bli hemmet av frykt. I slike situasjoner vil vi blant annet gjenoppleve traumer fra fortiden som forsøker å hindre oss i å komme frem.

Fra lørdag formiddag 11. august 2017, første sesjon.