Sesjon #10 med Tom Hamon: Å krysse over - til en hensikt.

Suksess er å krysse over til det Gud har kalt deg til. Vi krysser over fra passivitet til pasjon, fra død religion til himmelrikets hensikt, til å bli ledet av Ånden hver dag, fra apati til autoritet, fra "sånn er no livet"  til å fungere i en Gudgitt  autoritet, fra å gi etter for omstendighetene til å forandre atmosfæren.