Tema for konferansen var «Å krysse over for å innta Guds løfte til deg».

Apostolisk Profetisk Konferanse 2017 med Tom og Jane Hamon fra Christian International i Florida.

Å krysse over - til en hensikt

Sesjon #10 med Tom Hamon: Å krysse over - til en hensikt.
Suksess er å krysse over til det Gud har kalt deg til. Vi krysser over fra passivitet til pasjon, fra død religion til himmelrikets hensikt, til å bli ledet av Ånden hver dag, fra apati til autoritet, fra "sånn er no livet"  til å fungere i en Gudgitt  autoritet, fra å gi etter for omstendighetene til å forandre atmosfæren.

Å overvinne frykten for "det nye"

Sesjon #6 med Tom Hamon: Å overvinne frykten for "det nye".

Gud kaller oss til å komme ut fra det gamle, og stige inn i det nye. Men i det vi stiger inn i det nye, kan vi bli overveldet av utfordringer og motstand, og bli hemmet av frykt. I slike situasjoner vil vi blant annet gjenoppleve traumer fra fortiden som forsøker å hindre oss i å komme frem.