Aktuelle Minutter med Per Ivar Winnæss

Russerinvasjon, spådom eller profeti?

Per Ivar tar opp og går i rette med de doms- og krigsprofetier som det har kommet en del av i den siste tiden. Blant annet er det blitt "profetert" invasjoner fra Russland, meteorittnedslag og tsunami i Nordsjøen.

Jesus forteller at det kommer krig, og at det kommer rykter om krig. Vårt fokus i nytestamentlig profeti er å profetere ut i fra Guds hjerte, til «oppmuntring, formaning og trøst». Det profetiske embede er satt i menigheten for å utruste og sette Kristi kropp i stand til tjeneste.

Vær Mine etterfølgere

Jesus Kristus gav sitt liv for at du skal få et liv, men den som forsøker å berge sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv for Jesu' skyld og evangeliets skyld, skal berge det. (Luk 9:24)

Bøy derfor ikke av for den fragmenterte verdens krav om å bli en lunken etterfølger av Kristus, en som blir spyttet ut av Guds munn. Men bli en helhjertet tjener for evangeliet om Guds Rike.