Profetisk TV er en kristen TV kanal - en del av Brølende Lam Profetiske tjeneste og er organisert under stiftelsen Utrustningssenteret 24/7.

Brølende lam er et profetisk/kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon for hele Kristi kropp. Vi ønsker å være til inspirasjon og oppmuntring for menigheten for å fullføre misjonsbefalingen. Gjennom Utrustningssenteret 24/7 har vi startet Profetisktv.no.

1979: Per Ivar Winnæss blir frelst gjennom å ha hørt evangelisk forkynnelse i pinsekirken, Filadelfia Drammen
1983: Gikk ett år på Bibelskolen i Grimstad
1986: Gikk en DTS i Ungdom i oppdrag, Eintrøa
1986: Per Ivar ble kjent med profeten Augustine C. Alcala fra Phoenix, Arizona, USA, på Betelinstituttet, i Trondheim
1986: Per Ivar reiser til USA og Canada og besøker mange tjenster og går et semester på Lay Ministry Training Center i Minnestoa, USA
1987: Etablerer Pre Data As, som blir en markedsleder innen audiovisuelt presentasjonsutstyr, i Norge
1989: Per Ivar holder flere forretningslunsjer på First Ambassadeur hotell, i Drammen, gjennom profetiske team fra USA
1993: Per Ivar går ett år på bibelskole, Levende Ord, i Bergen
1994: Holder profetiske møter i Bergen og sin første internasjonale misjonstur til Latvia
1996: Holder Hellig Ånds møter på Flesseberg gård, i Øvre Eiker, hvor flere tusen søkte til møtene over en periode
1997: Profetiske seminarer i samarbeid med Christian International, Sharon Stone og Bill Hamon
1998: Kjøpte Krokstad Herregård i Säffle, Sverige og holdt profetiske konferanser der
1999: Etablerte Svensk Fritid As og solgte over 1500 leiligheter i rundt 20 svenske kommuner
2002: Begynte å arbeide på TV Visjon Norge, desember dette året
2003: Produserte og sendte Brølende lam programmer på TV Visjon Norge
2004: Utgivelsen av den første Brølende lam CD og solgte over 10.000 CD-er
2004: Oppstart av Brølende lam profetskole, høsten 2004
2005: Overtagelse av tidsskriftet Den Profetiske Røst og holdt sine første nasjonale profetiske seminarer i Drammen
2006: Startet en landsomfattende reisevirksomhet med profetiske distrikts-seminarer
2007: Brølende lam sin første team-tur til India
2008: Ombygning av lokalet i Øvre Eiker og flytting av de nasjonale seminarer til Flesseberg gård, Øvre Eiker
2009: Menigheten 24/7 blir etablert som en frittstående menighet, den 11. oktober, med ni medlemmer
2010: Ettårsjubileum og menigheten har vokst til 65 innskrevne medlemmer
2011: Distriktseminarene starter opp igjen, med hensikt å initiere lokale profetiske celler og regionale utrustningssentere
2012: Den 2. september fikk Per Ivar tiltale til å starte opp Profetisk TV
2013: Januar ble den første nyproduserte video lagt ut på YouTube I slutten av mai holdt vi vår første Apostoliske profetiske konferanse med Sharon Stone og Jane Hamon, ombygning av studio og møtesal, samt produksjon og sending av Den profetiske røst, på Kanal 10 Norge videre de første møtene i Oslo Vineyard sine lokaler. I august holdt vi de første profetiske møter i Danmark
2014: Brølende lam på sin første misjonstur til Ungarn. Opprettelsen av webTV med den første direktesending, den 23 mars. Brølende lam organiserte og reiste på sin første Israeltur, september/oktober
2015: NRK, med Are Sende Osen på besøk på Brølende lam profetskole, i januar. Ettårs dagen for direktesendingene feires i april og vi har via YouTube nådd ut til 124 nasjoner og abonnenter fra 38 nasjoner. I slutten av august passerte vi over 100.000 avspilte videoer på YouTube.

 

Brølende lam er delt inn i følgende områder: 

Menigheten 24/7 - Et samlende senter for vekkelse og reformasjon, gjennom den lokale menigheten, bygget på Jesu Kristi lære og de femfoldige tjenester i funksjon, for å utruste de hellige for menighetsvekst. Fokus er vekst gjennom nyomvendelser. 

Visjonen for Menigheten 24/7:
Forløse og utruste hver enkelt medlem med nådegaver, til helhjertet tjeneste for vekkelse og reformasjon. Med folket til Jesus i et innbydende, utrustende og engasjerende tjenestefellesskap, slik at Kristus blir kjent, trodd, elsket og helhjertet etterfulgt. Vi ønsker å være samlende, byggende og en erobrende menighet. Vi ønsker å bryte ned monopoliseringen av generasjonene og ser behovet for at alle generasjoner samles om Kristus og samlet kan være utadrettet for å evangelisere distriktene. Vi fokuserer også på å nå ut til de flerkulturelle. 

BL Media as, produserer kristne TV-programmer, utvikler WEB ressurs, driver forlagsvirksomhet, gir ut et profetisk magasin og produksjon av musikk CD/DVD. 

Utrustningssenteret 24/7 er en non-profit, privat stiftelse i tråd med stiftelseslovens kapittel. 1, II og IV. Stiftelsens formål er å utruste mennesker helhetlig. Dette gjøres gjennom skole, modulær undervisning, kurs og seminarvirksomhet. Stiftelsen ønsker å bygge opp et kreativt ressurssenter for å møte mennesker med helhetlig omsorg og betjening, videre bygge broer mellom forskjellige samfunn.

Visjonen for Utrustningssenteret 24/7:
Forløse og utruste Guds folk med nådegaver til helhjertet tjeneste, for vekkelse og reformasjon. Dette gjør vi gjennom å: Legge et Bibelsk grunnlag om nådegavene og spesielt profetiens gave og den profetiske tjenesten. Oppmuntre og forløse Guds folk til å aktivisere og bruke nådegavene. Samle og trene de som er kallet inn i den profetiske tjenesten. Bygge team, hvor de femfoldige tjenestene arbeider sammen, for vekkelse og reformasjon. Betjene Guds folk med den profetiske tjenesten. Formidle til nasjonene hva som ligger på Guds hjerte. Forløse gjennom bønn og profeti, det som Herren har for denne tiden.