Toner fra Himmelen

Vignett Toner fra HimmelenVi  ønsker å bringe deg nærmere Guds hjerte gjennom profetisk inspirert og improvisert sang og musikk.

Pastor Per Ivar Winnæss har en spesiell gave og salvelse til å betjene mennesker gjennom profetisk sang og musikk.