Scott Webster - Den profetiske ArkitekturHelgen 21. - 23. oktober 2016 holdt Scott Webster seminar med temaet: Arkitekturen til det Profetiske.

Scott Webster er en av lederskikkelsene innen det apostoliske nettverket Congress-WBN.

Spilleliste på Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLucs6tv2d6O7Kr4VQfBMgX89FVYX_w3qJ

Se alle sesjonene

Vanligvis vil profetiske seminarer handle om selve den profetiske nådegaven, om å lære å profetere, hvordan ta imot et profetisk ord, oppøve gaven til flere og tydeligere detaljer, og større nøyaktighet i det profetiske.

Dette seminaret vi ha et litt annen vektlegging. Vi ønsker å se på den underliggende design - hva Gud mener når han sier «profetisk». Det som ikke kan skjelnes ved å se på de ulike virkemåtene til gaven og tjenesten, og som ofte synes å være motstridende virkemåter.

Scott Webster berører flere spørsmål om det profetiske:

 • Er det profetiske bekreftende eller ledende? 
 • Er det profetiske sekulært eller hellig?
 • Er det profetiske enkeltperson eller gruppe?
 • Er det profetiske i fortid, nåtid, eller fremtid?
 • Er det profetiske direkte eller formidler?
 • Er det profetiske dialog orientert eller er det å motta en kommando?
 • Er det profetiske for å påvirke nasjoner og systemer, eller for personlig oppmuntring?
 • Er det profetiske til oppbyggelse, eller er det å avsi frelsende dommer?

5 pilarer i den profetiske arkitekturen

​I løpet av de ulike sesjonene presenterer han 5 ulike grunnpilarer for den profetiske tjenesten, som utgjør «Arkitekturen til det profetiske»:

 1. Samarbeid: Det profetiske er en øvelse i maktfordeling
 2. Design: Det profetiske er den skapte tilstanden for mennesket
 3. Tilgang: Der var ingen profeter i skapelseshistorien, bare mennesket
 4. Lydighet: Det profetiske er leveringssystemet for Guds vilje
 5. Frelse: Å ikke være profetisk fører til ødelagt liv, og krever forløsning

Oversikt over sesjonene:

 1. Introduksjon
 2. Om samarbeid og bibelsk maktfordeling mellom Gud og mennesket
 3. Hvordan mennesket er skapt, sett i lys av den profetiske tjenesten, og at vi hadde fri tilgang infor Gud
 4. Frelse og forløsning fra den tilstanden fra vår manglende uvilje til å høre og lyde Guds stemme
 5. Om lydighet - del 1
 6. Om lydighet - En redefinisjon av begrepet "frihet" Del 2

Se oversikt over alle sesjonene

5 grunnpilarer for den profetiske tjenesten