Paul Lindo er Europeisk koordinator for Congress-WBN og KCN - Kingdom Comunity Network, som er et internasjonalt apostolisk nettverk grunnlagt av Dr. Noel Woodroffe i Trinidat og Tobago.

Opptaket er fra Menigheten 24/7, gudstjenesten 13. mars 2016.