Dr Sharon Stone, Apostolisk profetisk konferanseDr. Sharon Stone fra Christian International Europa i London har besøkt oss igjen og formidlet med oss hvordan vi kan komme nærmere Gud og utvikle et mer intimt fellesskap med Gud vår Far.

Av og til forteller kristne at de opplever at Gud er så langt borte fra dem. Så hva skal til for å oppleve Guds nærvær? Dr. Sharon Stone deler fra sin vandring med Jesus Kristus og hvordan du kan høre Guds stemme til deg selv.

Vis liste over sesjonene...