Sesjon #11 Avslutning med Jane Hamon - En profet til nasjonene.

I denne siste sesjonen snakket Jane Hamon om å være en profet til nasjonene, enten ved å reide til andre land og utgjøre en forskjell, eller å bli salvet og kalt til sin egen nasjon.