Vi har over de siste 10 årene produsert inspirerende og utrustende TV programmer, som har blitt sendt på både TV Visjon Norge og Kanal 10 – Norge, over en periode, samt også web- kanalen Miracle Revival Channel. Vi har også bygget opp vår egen plattform,gjennom web kanalen Profetisk TV, hvor vi sender de fleste konferanser, seminarer og våre gudstjenester - direkte, samt at vi legger de ut på YouTube. I disse dager passerer vi over 380 utlagte videoer og vi har abonnenter fra 38 nasjoner og visninger fra 124 land med over 100.000 sette videoer.

Vi føler at det er behov for en apostolisk/profetisk plattform, som står for en oppvåkning og reformasjon for våre nordiske land. Vi ønsker å være betjenende, undervisende, utrustende og forløsende. Vi kommer til å engasjere og utfordre de troende, gjennom radikal og kompromissløs forkynnelse og undervisning. Vi trenger en oppvåkning i våre nordiske land. 

Bli en partner med Profetisk TV, så vi kan fortsette våre direktesendinger og legge ut flere inspirerende og undervisende videoer.

 

ptv_tvbilde_0.jpg

Vi produsere forskjellige typer programmer:

  • Den profetiske røst
  • Guds hjerte for deg
  • Toner i fra himmelen
  • Aktuelle minutter
  • Tyde tidens tegn
  • Brølende lam programmer
  • Profetiske musikk og dansevideo
  • Gudstjenesten fra Menigheten 24/7
  • Profetisk/ apostoliske konferanser og seminarer fra Utrustningssenteret 24/7

 

Last ned vår brosjyre: ptv_flyer.pdf

Vår målgruppe er først og fremst kristne, hvor vi ønsker å forkynne kompromissløst Guds ord for en oppvåkning og utrustning av de troende i Norge. Dette vil igjen dra de ufrelste, som ønsker å respondere på Guds kall for å bli utvalgt, ved omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus.

Vi streamer 24/7 på www.profetisktv.no/web-tv  Bli en Gideonitt (de tre hundre) og stå sammen med oss for å gjøre Profetisk TV enda bedre og at vi fortsatt kan streame direkte via nettet. Vi håper at du er en av dem som vil stå sammen med oss som en månedlig partner eller kanskje med en engangsgave. 2Tess3:1 «Til slutt brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære, slik som hos dere!»

 

Ring hvis du vil finne ut mer om Profetisk TV og mitt personlige vitnesbyrd kan du ringe +47 901 22 575

 

Vi ønsker å formidle Guds farskjærlighet til deg gjennom den profetiske tjenesten. Gud har lagt ned et stort potensial i deg som skal frigjøres i denne tid. I stedet for å knytte allianser med fortiden av dårlige erfaringer eller med de ytre omstendighetene vil Den Hellige Ånd opplyse våre øyne, så vi kan knytte vår tro til hva Guds ord sier vi er og har. Paulus oppmuntret Timoteus å stride den gode strid ved hjelp av de profetiske ord som hadde kommet om ham. (1Tim1:18) Vi ønsker å oppmuntre deg til å finne Guds plan med ditt liv gjennom den profetiske tjenesten.