av Per Ivar Winnæss

Helt tilbake til 1998 profeterte Sharon Stone over meg at Herren skulle bruke meg til å føre menigheten over i den teknologiske tidsalder. Dette virket ganske uforståelig på meg den gang, da jeg knapt kunne bruke min egen mobiltelefon på den tiden. Jeg tenkte på Sara som fikk høre at på denne tiden neste år, skulle hun føde en sønn og hun lo da hennes morsliv var tørket inn for lenge siden.

Da Jan Hanvold spurte meg noen år senere i 2002 om jeg ville hjelpe han i gang med TV Visjon Norge, tenkte jeg at kanskje det var dette som ble oppfyllelsen av profetien jeg fikk gjennom Sharon Stone.

Da jeg på høsten 2004 sluttet i TV Visjon Norge, hadde jeg fortsatt en visjon og byrde for en kristen tv-kanal. Jeg la denne byrden ned mange ganger i løpet av årene som har gått siden den gang. De første årene etter at jeg hadde sluttet, var det lett å legge ned visjonen, da jeg ikke ville gjøre noe som kunne skade Visjon Norge, som fortsatt var i en oppbygningsfase. Jan og Inger Hanvold hadde jo talt livet tilbake til min tjeneste og Herren hadde brukt dem som døråpnere for at jeg skulle komme inn i min bestemmelse i Herren. Jeg er svært takknemlig for den åpenhet og tillitt de hadde for den profetiske tjenesten vi har.

Ventet på at dører skulle åpnes

Årene har derimot gått og jeg har aldri helt kunne løsrive meg fra byrden og tanken for en profetisk tv-kanal. For noen år siden ble Brølende lam programmene tatt av lufta. Jeg har alltid hatt den tillitt til Gud at dører åpnes og lukkes, videre at mennesker blir deg gitt av Herren for den profetiske rette tid. I ettertid har jeg hatt den tro at kanskje en dag ville dørene igjen åpnes for at jeg kunne sende profetiske programmer gjennom en av de kristne tv-kanalene som i dag sender 24/7 via satellitt, eller kanskje arbeide som en tv-vert en kveld i uka. Herren har latt disse dørene være stengt og det har kanskje vært en av årsakene til at visjonen om en profetisk tv-kanal ikke har dødt helt ut i meg, selv om jeg nok tenkte som Sara at «morslivet mitt hadde tørket helt ut for lenge siden».

Profetiske ord

Jane HamonI slutten av mai dette året, var vi noen brødre som dro over på en profetisk konferanse med apostelen Jane Hamon og profetinnen Sharon Stone i London. Gjennom disse to dagene ble jeg profetert over av Jane og Sharon og en jeg ikke vet navnet på. Alle profeterte bant annet kallet over livet mitt til media og at Gud ville åpne strømmer for innflytelse og for media.

Jeg har bevart disse profetiske ordene i mitt hjerte, men jeg har ikke på noen måter tatt av på grunn av disse ordene, men bevart de i mitt hjerte.

Vendepunktet 

Søndag den 2. september, under bønn og faste helgen ble imidlertid mitt vendepunkt for media. Jeg ledet bønn og lovsangen denne morgenen og spilte på min synth og key-board. Jeg kjente virkelig Guds nærvær sterkt tilstede og i denne salvelsen opplevde jeg at Herren sa at nå er tiden kommet for at det ord som ligger i hjertet, bønnen og det Guds nærvær som er forløst skal ut i hele vår nasjon.

Denne tiltale forløste det som i alle disse år har ligget i mitt hjerte og jeg profeterte ut en ny profetisk TV kanal den søndagen.

Vi opplever at dette er tiden og vi undrer oss over hvorledes denne profetien allerede har fått ben å gå på. Vi har fått et positiv gjensvar hos potensielle medarbeider på mange plan. Vi tror Gud er midt i dette og at han vil forsørge oss for en visjon som er langt større enn vår egne rekkevidde. Min favorittbønn har alltid vært: «Hjelp» Når jeg ber denne bønnen vet jeg at jeg går Guds veg. Gud har i sannhet ført oss på en vei vi ikke har gått før og dette er første tegn på at man går på Guds vei.

Gjennom årenes løp har jeg lagt av det meste av det som har blitt gitt inn av økonomi til tjenesten for et høyere kall. Jeg har hele tiden trodd at dette var for et bygg eller et hotell, men så er det startkapitalen for en profetisk tv- kanal i stedet.

Profetisk TV - PTV

Vi føler at det er behov for en apostolisk/profetisk tv kanal, som står for en oppvåkning og reformasjon i landet. Vi ønsker å være en betjenende, inspirerende, undervisende, utrustende og forløsende TV kanal og kommer til å engasjere de troende i vårt land i bønn. 

Vi trenger virkelig en oppvåkning i Norge og at det reiser seg en stor bønne- armé som har lært seg å be med energiske, pågående og glødende bønner. PTV skal sendes via satellitt og streames via internett. Vi er kommet godt i gang med prosessen og har en spennende og unik programprofil på plass. Vi har også en god del personer som vil være med både bak og foran kamera, en solid startkapital og egne lokaler (ved enkle endringer kan vi bruke det bygget vi i dag benytter i Øvre Eiker).

Gideon

Gideon la ut ulla for å finne ut om det virkelig var Gud som hadde valgt ham ut. Videre så ville Gud ha all ære som vi fikk se litt senere i hans tjeneste, hvor Gud skilte ut de tre hundre som skulle overvinne i Guds navn et viktig strategisk slag. Oddsene gikk ikke Israels veg i utgangspunktet. Selv med 30.000 menn var fienden over ti ganger så stor. Gud syntes allikevel at de var for mange og til slutt ble Israels armé til den lille rest på tre hundre. Ved disse fikk de seier over en overmåte stor fiendtlig armé. Det var Gud som fikk all ære.

Jeg ønsker også mine tre hundre som vil stå med meg i denne visjonen om å forløse en bønne-armé for Norge. Det er ikke ved egen styrke jeg skal etablere kanalen, men det er vi som skal gjøre det sammen.

Vi oppmuntrer deg derfor til å bli en engasjert månedlig fast partner som står sammen med oss. Vi kommer til å skrive avtaler med Canal Digital og utstyrsleverandøren når vi har minst 150 månedlig givere på plass.

Framdrift

Free to air, parabol og kabel, når over 500.000 husstander, dvs. 1,5 mill. mennesker i Norge og over 260.000 husstander i Sverige gjennom Canal Digital. Vi kommer til å sende 24/7 og vårt mål er å sende en loop på 8 timer som sendes 3 ganger pr. døgn. I beste fall er vi i gang innen januar 2013 og det er store muligheter for at vi er i gang innen utgangen av mars 2013. Det er nå vi trenger din respons så vi kan ta de første skrittene videre.

Jesus sa i Luk14:28-30 «For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med? Ellers kan det hende at han får bygd grunnmuren, men ikke er i stand til å fullføre. Da vil alle som ser det, begynne å spotte ham og si: Denne mann begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre!»

Vi håper at du er en av dem som vil melde deg som en månedlig partner på et beløp og/eller kanskje en engangsgave. 

2Tess3:1 «Til slutt brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære, slik som hos dere!»

Kontonummer er: BNBank 9235.25.62094

Ring hvis du vil finne ut mer om Profetisk TV og mitt personlige vitnesbyrd på mobil 901 22 575

Vi ønsker å formidle Guds farskjærlighet til deg gjennom den profetiske tjenesten. Gud har lagt ned et stort potensial i deg som skal frigjøres i denne tid. I stedet for å knytte allianser med fortiden av dårlige erfaringer eller med de ytre omstendighetene vil Den Hellige Ånd opplyse våre øyne, så vi kan knytte vår tro til hva Guds ord sier vi er og har. Paulus oppmuntret Timoteus å stride den gode strid ved hjelp av de profetiske ord som hadde kommet om ham. (1Tim1:18) Vi ønsker å oppmuntre deg til å finne Guds plan med ditt liv gjennom den profetiske tjenesten.