Profetisk TV

 

Se også oversikten over alle våre programmer: http://www.profetisktv.no/programmer


Om Profetisk TV

Vi ønsker å formidle Guds farskjærlighet til deg gjennom den profetiske tjenesten. Gud har lagt ned et stort potensial i deg som skal frigjøres i denne tid.

I stedet for å knytte allianser med fortiden av dårlige erfaringer eller med de ytre omstendighetene vil Den Hellige Ånd opplyse våre øyne, så vi kan knytte vår tro til hva Guds ord sier vi er og har.

Paulus oppmuntret Timoteus å stride den gode strid ved hjelp av de profetiske ord som hadde kommet om ham. (1Tim1:18)

Vi ønsker å oppmuntre deg til å finne Guds plan med ditt liv gjennom den profetiske tjenesten.

Du finner oss også på:

Sendeplan

I en oppstartfase sender vi tilfeldige programmer til tilfeldige tider.

Disse programmene vil bestå av: 

og opptak fra seminarer og konferanser, samt noen musikkopptak.

Ta kontakt med oss på epost: info@brolendelam.no

Direktesendinger

9. – 13. august 2017: «Apostolisk og profetisk nasjonal konferanse» med Jane og Tom Hamon.

Onsdag 9. august:
19:00 Open heaven (åpent kveldsmøte)

Torsdag 10. august: 
18:30 Samling med Tom og Jane Hamon

Fredag 11. august:
11:00-13:15 Samling med Tom og Jane Hamon
19:15 Åpningsmøte 

Lørdag 12. august:
10:45 Tom og Jane Hamon har hver sin leksjon
15:00 Samling med Tom og Jane, profetisk betjening
20:00 Kveldsmøte med Tom og Jane

Søndag 13. august:
10:30 Tom og Jane Hamon har hver sin leksjon

Møte og sendetidene vil kunne bli justert. Følg med på sendingen og på http://www.facebook.com/ProfetiskTV 

Se www.utrustningssenteret247.no for hele programet for tjenesten.