Profetisk TV

 

Se også oversikten over alle våre programmer: http://www.profetisktv.no/programmer


Om Profetisk TV

Vi ønsker å formidle Guds farskjærlighet til deg gjennom den profetiske tjenesten. Gud har lagt ned et stort potensial i deg som skal frigjøres i denne tid.

I stedet for å knytte allianser med fortiden av dårlige erfaringer eller med de ytre omstendighetene vil Den Hellige Ånd opplyse våre øyne, så vi kan knytte vår tro til hva Guds ord sier vi er og har.

Paulus oppmuntret Timoteus å stride den gode strid ved hjelp av de profetiske ord som hadde kommet om ham. (1Tim1:18)

Vi ønsker å oppmuntre deg til å finne Guds plan med ditt liv gjennom den profetiske tjenesten.

Du finner oss også på:

Sendeplan

I en oppstartfase sender vi tilfeldige programmer til tilfeldige tider.

Disse programmene vil bestå av: 

og opptak fra seminarer og konferanser, samt noen musikkopptak.

Ta kontakt med oss på epost: info@brolendelam.no

Direktesendinger

9. – 11. Februar 2018 Guds Rike bryter frem med Betty King og Per Ivar Winnæss.

10-12 august 2018 «Apostolisk, profetisk samling» med Tom og Jane Hamon. Vi har stor forventning til igjen å få besøk av Tom og Jane og de gleder seg til å komme tilbake å tjenestegjøre sammen med Brølende lam forbønns-team. Vi har hatt stor utbytte av deres aktuelle forkynnelse for menighetens oppbyggelse og deres utfordring til å innta våre posisjoner som profetiske bønnevektere for områder, steder og nasjoner. Ikke minst har mange også blitt oppmuntret av deres presise personlige profetier.

Møte og sendetidene vil kunne bli justert. Følg med på sendingen og på http://www.facebook.com/ProfetiskTV 

Se www.utrustningssenteret247.no for hele programet for tjenesten.