Toner Fra Himmelen 02 - med improvisert lovsang og tilbedelse