Intro og profetisk velkomst - Apostolisk Profetisk Konferanse 2015 (1:17)