Nordisk Bønnevektersamling #03

 

Sesjon 3 fra Nordisk Bønnevektersamling med Per Ivar Winnæss og Päivi Heikkilä fra King's Ministries.

Session 3 from Nordic apostolic and prophetic Watchmen gathering, Per Ivar Winnæss - Roaring Lamb Ministries, Norway and Päivi Heikkilä fra King's Ministries, Finland.