Nordisk Bønnevektersamling 2016

Nordisk bønnevektersamling 2016


Nordisk Bønnevektersamling #04

Bønn, lovsang og profetisk forløsning for et ord til de Nordiske nasjoner. Dette er sesjonen hvor vi forløser gruppeoppgavene med å laste ned et profetisk ord for de nordiske nasjoner.

Prayer, worship and prophetic proclamation for releasing a Word for the Nordic nations. This is the session where we release prophetic teams to download new revelations for the Nordic nations.