Info 2016 #03: Møter i Østfold - Hauges Minde Bedehus

For mer informasjon, se http://www.utrustningssenteret247.no/

Informasjon om vårt arbeid i Østfold, og oppstart med åpne møter i Bedehuset Hauges Minde. Til høsten 2016 vil vi også starte opp vår tradisjonelle profetskole Modul 1 - Dere kan alle tale profetisk.

- 17. mars 2016
- 31. mars 2016
- 2. april 2016 også med informasjonmøte.
- 14. april 2016
- 12. mai 2016
- 26. mai 2016
- 11. juni 2016 med informasjonsmøte