Informasjon fra Profetisk TV - 2016

Informasjon fra Brølende Lam profetiske tjeneste, Menigheten 24/7 og Utrustningssenterret 24/7 – om hva som skjer, forteller om møter, seminarer og konferanser, og planer fremover.