Et profetisk ord for 2019 - Qara: Å kalle på Herren