Dr. Sharon Stone: Offensive våpen for åndelig fremdrift (10:10)

 

Apostolisk Profetisk Samling August 2015 med Dr. Sharon Stone

Sesjon 10 med Dr. Sharon Stone omhandler de åndelige våpnene man kan bruke, for å komme videre i livet med Jesus Kristus.