Den Profetiske Røst 2019

Den Profetiske Røst er et magasin som omhandler det profetiske. Per Ivar Winnæss leder programmet, og tar opp aktuelle temaer som er relevant ut i fra og i forhold til den profetiske tjenesten. Han vil også be profetisk for de som ser på, og vi har allerede for tilbakemeldinger fra mennesker som er blitt berørt og har følt seg truffet av det profetiske ordet.

Programmene vises på Kanal 10 Norge på torsdager kl 21:30, med repriser på fredager kl 12:30 og kl 15:30.

Vi annonserer programmene på vår facebook side https://www.facebook.com/ProfetiskTV, så følg oss gjerne der.


Den Profetiske Røst: Å søke etter Guds hemmelige skatter (2019 #6)

Salomos Ordspårk 25:2 «Det er Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å utforske saken.» Gud har gjemt vakre skatter på skjulte steder. Det utfordrer oss til å søke Hans hjerte og lete etter disse hemmelighetene som han vil vise oss. «Let, så skal du finne,» sier Jesus.

Programmet ble første gang sendt på Kanal 10 Norge den 14. februar.

Sider