Den Profetiske Røst: Nådegaver med kjærlighet (2019 #2)

Hva er suksessfaktoren for å vokse inn i nådegavene?

Paulus svarer: «Søk etter de nådegavene som er de beste. Men likevel skal jeg vise dere en mye bedre vei. … Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk.» 1. Korinterbrev 12:31 og 14:1.

Pastor Per Ivar Winnæss underviser om hvordan Agape-kjærligheten og nådegavene henger så tett sammen.

Programmet ble første gang vist på Kanal 10 Norge den 10. januar 2019.

Stikkord: