4. Betty King - om forkastelse, foreldreløshetsånd og fornærmelsesånd