5. Tom og Jane Hamon: Personlig profetisk betjening