Reisen over til den andre siden

Sesjon #3 med Tom Hamon: Å reise over til den andre siden.

Om forutsetninger og motstand i det å "krysse over" til det lovede landet.

Første sesjon fredag formiddag 11. august 2017.