Apostolisk Profetisk Konferanse 2017

Tom Hamon med Eva Lindstad som tolk.Tema for konferansen var «Å krysse over for å innta Guds løfte til deg».

Apostolisk Profetisk Konferanse 2017 med Tom og Jane Hamon fra Christian International i Florida.

Se alle sesjonene med Apostlene Tom og Jane Hamon

 

Spilleliste på Youtube for alle sesjonene: https://www.youtube.com/playlist?list=PLucs6tv2d6O4ABitgge9GHXMyBG2aDh7h