Apostolisk Profetisk Konferanse 2016 med Tom og Jane Hamon

Apostolisk Profetisk Konferanse 2016 med Tom og Jane Hamon fra Christian International i Florida.